Keurmerk Veilig Ondernemen

Aanleiding

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hier iets aan doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Thema’s die aan de orde komen zijn zwerfvuil, graffiti, vernieling, diefstal, inbraak, brandpreventie en verkeersveiligheid. Er is een keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B) en een voor winkelgebieden (KVO-W).

Voorgeschiedenis

In 2007 is een samenwerking gestart tussen de gemeente Terneuzen, Veiligheidsregio Zeeland (brandweer), Regiopolitie Zeeland en Ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West (TZW) voor het gebied Haarmanweg/Handelspoort. In 2008 is het keurmerk toegekend en eind 2010 en 2012 heeft hercertificering plaatsgevonden. In november 2014 is de vierde hercertificering afgerond waarmee opnieuw het certificaat is behaald.

Werkgroep KVO-B

Vertegenwoordigers van deelnemende organisaties vormen een werkgroep In de werkgroep KVO-B nemen de volgende leden zitting:

Steven De Froy     (Gemeente Terneuzen); voorzitter
Jovan Dierkx         (Ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West); lid
Natasja Florussen  (Politie Zeeland); lid
Bert Weststrate     (Veiligheidsregio Zeeland); lid
Robert de Koning   (MKB Nederland); lid

De werkgroep KVO-B komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. In geval van hercertificering biedt MKB Nederland kostenloze procesondersteuning.

 

Plan van aanpak 

Basis werkgroep is plan van aanpak voor 2 jaar. Input voor plan vormen resultaten enquête onder ondernemers op bedrijventerrein. Daarnaast wordt 1 keer per jaar een gezamenlijke schouw gehouden en leveren politie en brandweer incidentgegevens. In het plan van aanpak worden actuele actiepunten opgenomen met betrekking tot gevoelens van onveiligheid, bestrijding overlast, inbraakpreventie, het stimuleren van ontruimingsoefeningen, beheer en onderhoud, diverse knelpunten en communicatie.

Opmerking

Er zijn leden van TZW die er van uitgaan dat TZW kan bemiddelen in problemen die men met gemeente Terneuzen of andere ondernemers heeft. Dit is niet de insteek en behoort ook niet tot de taak van TZW. We bemiddelen alleen voor collectief en niet voor persoonlijke zaken. We hebben ook geen bevoegdheid om op te treden. Wel kunnen we adviseren en de betreffende instantie inschakelen. Maar daar houdt het erna echt mee op.

Enkele belangrijke websites om zelf meldingen te doen:

- melding openbare ruimte (MOR) op de website van de gemeente

- informatie over aangifte doen

- inbraak- en brandpreventie voor inbraakscan

Melding doen van inbraak en andere onveilige situaties. Het is zeer belangrijk om aangifte te doen als er iets op gebied van inbraak of bedreiging heeft voortgedaan bij uw bedrijf of in de directe omgeving. De politie werkt met een soort kleurcodes. Hoe meer meldingen hoe meer een gebied prioriteit krijgt. Hoe minder meldingen hoe minder men gebied in de gaten houdt. We hebben er dus wel degelijk alle belang bij om te melden. Uit de diverse opmerkingen van ondernemers is duidelijk dat dit zeker aandacht behoeft.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd een mail sturen aan secretariaat@ov-tzw.nl

Om deze site goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid